T-Schuhe Kft.

Cím:5400 Mezőtúr, Szolnoki utca 77.

Email:titkarsag(kukac)tiszacipogyar.hu

Tisztelt Hitelezők!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőket, hogy a T-Schuhe Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki utca 77., cégjegyzékszám: 16-09-011716) adós iránt csődeljárás indult.

Felhívjuk a Tisztelt Hitelezőket, hogy követeléseiknek a Cstv. 10. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott határidőn belül jelentsék be, egyben a követelés nyilvántartásba vételi díjának befizetésére. Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőket, hogy az alábbi bankszámlaszámra teljesíthető a nyilvántartásba vételi díj megfizetése:

Intentio Reorganizációs Kft., Raiffeisen Bank: 12072507-01372405-00500001.

H I R D E T M É N Y TISZTELT HITELEZŐK! Aluljegyzett T-Schuhe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „cs.a.” (5400 Mezőtúr, Szolnoki utca 77., adósz.: 11727857-2-16, Cg. 16-09- 011716) adós a Szolnoki Törvényszék 2020. 01. 15-én kelt és 2020. 01. 17-én közzétett 10. Cspk.1/2019/6. sz. végzésével elrendelt és megkezdődött csődeljárásban jelen okirat megküldésével az 1991. évi XLIX. törvény (továbbiakban Cstv.) 17. és 18. §-a alapján első egyezségi tárgyalásra hívjuk meg a Tisztelt Hitelezőket 2020. 03. 16. napján 10.30 órakor az adós Társaság székhelyére (5400 Mezőtúr, Szolnoki utca 77.). Az 1991. évi XLIX. tv. 8. § (2) bekezdésében és a 14. § (1) bekezdésében felsorolt iratokat a hitelezők 2020. 02. 28. napjától megtekinthetik a Társaság fent megjelölt székhelyén. Az egyezségi tárgyaláson az Adós ismertetni kívánja a fi zetőképesség helyreállítását és az adósságok rendezését célzó programját, valamint egyezségi javaslatát, azok tartalmáról egyeztetni kíván a hitelezőkkel, azokat a hitelezőknek elfogadásra javasolja és érdemi szavazásra kívánja bocsátani. Tekintettel arra, hogy az Adós a szabályszerűen bejelentett és a vagyonfelügyelő által nyilvántartásba vett hitelezői igényeket programja és javaslata szerint 16,69%-ban vállalja kiegyenlíteni, bízunk abban, hogy a csődegyezség megkötésének nem lesz akadálya. A Cstv. 18. § (5) bekezdése azonban szigorú a tekintetben, hogy kimondja: „A szabályszerű meghívás ellenére személyesen vagy képviselője útján részt nem vevő hitelezőt a nemmel szavazók közé kell számítani.” E jogszabályi rendelkezésre fi gyelemmel, nyomatékkal felhívtuk a hitelezőket, hogy a csődegyezségi tárgyaláson szíveskedjenek részt venni, képviseletükről gondoskodni, ennek hiányában ugyanis fennáll a veszély, hogy az Adós legjobb szándéka ellenére sem lesz megköthető a csődegyezség, mely esetben az Adós a hitelezői igény 16,69%-át nem fogja tudni a hitelezőknek megfi zetni és a Társaság felszámolására kerülhet sor, amely a követelésekre bizonytalan megtérülést jelent. Kérjük a Tisztelt Hitelezőket, hogy a csődegyezségi tárgyaláson szíveskedjen megjelenni!

HIRDETMÉNY Tisztelt Hitelező! Aluljegyzett T-Schuhe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „cs.a.” (5400 Mezőtúr, Szolnoki utca 77., adósz.: 11727857-2-16, Cg. 16-09-011716) adós a Szolnoki Törvényszék 2020. január 15-én kelt és 2020. január 17-én közzétett 10.Cspk.1/2019/6. sz. végzésével elrendelt és megkezdődött csődeljárásban jelen okirat megküldésével az 1991. évi XLIX. törvény (továbbiakban Cstv.) 17. és 18. §-a alapján második egyezségi tárgyalásra hívjuk meg a Tisztelt Hitelezőt. Az egyezségi tárgyalásra 2020. május 18. napján 11.00 órakor kerül sor a Cisco Webex video-konferencia alkalmazás útján. Az online tárgyalás technikai lebonyolításának menetéről elektronikus levél formájában küldünk részletes tájékoztatást. Az 1991. évi XLIX. tv. 8. § (2) bekezdésében és a 14. § (1) bekezdésében felsorolt iratokat a hitelezők 2020. május 4. napjától megtekinthetik a Társaság fent megjelölt székhelyén. Az egyezségi tárgyaláson az Adós ismertetni kívánja a fizetőképesség helyreállítását és az adósságok rendezését célzó programját, valamint egyezségi javaslatát, azok tartalmáról egyeztetni kíván a hitelezőkkel, azokat a hitelezőknek elfogadásra javasolja és érdemi szavazásra kívánja bocsátani. Tekintettel arra, hogy az Adós a szabályszerűen bejelentett és a vagyonfelügyelő által nyilvántartásba vett, fizetési moratórium alá tartozó hitelezői igényeket programja és javaslata szerint 33,1844%-ban vállalja kiegyenlíteni, bízunk abban, hogy a csődegyezség megkötésének nem lesz akadálya. A Társaság a fizetési moratórium alá nem tartozó hitelezői igényt 40.000.000,-Ft összegben vállalja kielégíteni. A Cstv. 18. § (5) bekezdése azonban szigorú a tekintetben, hogy kimondja: „A szabályszerű meghívás ellenére személyesen vagy képviselője útján részt nem vevő hitelezőt a nemmel szavazók közé kell számítani.” E jogszabályi rendelkezésre figyelemmel, nyomatékkal felhívtuk a hitelezőket, hogy a csődegyezségi tárgyaláson szíveskedjenek részt venni, képviseletükről gondoskodni, ennek hiányában ugyanis fennáll a veszély, hogy az Adós legjobb szándéka ellenére sem lesz megköthető a csődegyezség, mely esetben az Adós a moratórium alá tartozó hitelezői igény 33,1844%-át, illetve a moratórium alá nem tartozó hitelezői igény 40.000.000,-Ft összegben nem fogja tudni a hitelezőknek megfizetni és a Társaság felszámolására kerülhet sor, amely a követelésekre bizonytalan megtérülést jelent. Kérjük a Tisztelt Hitelezőt, hogy a csődegyezségi tárgyaláson szíveskedjen megjelenni.